Công nghệ thông tin

Mã ngành 7480202
Chỉ tiêu 50
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)

1. A00 ( Toán, Lý, Hóa)

2. A01 ( Toán, Lý, Anh)

3. D01 (Toán, Văn, Anh)

4. D90 (Toán, KHTN, Anh)

Tổng quan

Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng với các Website thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông tăng lên nhanh chóng. Đối với các doanh nghiệp, mạng máy tính và Internet đã trở thành một trong những nhân tố tăng sức mạnh, khả năng cạnh tranh trên thị trường; chính vì vậy hiện nay mỗi doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng cho mình một hệ thống Mạng máy tính mạnh, ổn định và có khả năng bảo mật cao. Tuy nhiên cùng với phát triển của mạng Internet, tình hình mất an ninh mạng đang diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trước yêu cầu cấp bách của xã hội trong lĩnh vực đào tạo chuyện gia An ninh mạng và Khoa học Dữ liệu, chúng tôi thấy cần phải có một chương trình đào tạo chuyên sâu sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu bảo mật vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài. Chương trình đào tạo kỹ sư ngành An ninh mạng và Khoa học Dữ liệu được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng và Khoa học Dữ liệu đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu.

Nhu cầu thị trường

Hiện nay, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực an toàn thông tin là rất lớn. Do đó, ngành này có thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của các vị trí công việc thuộc khối Công nghệ thông tin. Sau vài năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, mức lương của chuyên gia ngành An toàn thông tin có thể lên đến hàng ngàn USD khi làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Cơ quan an ninh quốc gia, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức về điều tra hay bảo mật kinh doanh (ngân hàng, giáo dục, dịch vụ online, thương mại điện tử, khách sạn, hàng không, quốc phòng, y tế… ).