Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, đợt thi ngày 20.12.2020

Kết quả Đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, đợt thi ngày 20.12.2020.

Thí sinh Click vào đây để xem kết quả.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo, xin vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc liên hệ số điện thoại 02343.848561 để được hướng dẫn.

Thí sinh Click vào đây để tải mẫu đơn phúc khảo.

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến 17h00 ngày 5/01/2021.