Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, đợt thi ngày 28.11.2020

Kết quả Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (Bậc 3/6 - B1), đợt thi ngày 28.11.2020

Click vào đây để xem điểm.

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo, xin vui lòng liên hệ Khoa Quốc tế, Đại học Huế qua số Điện thoại: 02343.848561 hoặc Email: [email protected]

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết 17h00 ngày 20/12/2020. Sau thời gian trên chúng tôi sẽ không giải quyết.