Thông báo Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ (B1) ngày 17/01/2021 tại Đại học Huế

Khoa Quốc tế, Đại học Huế trân trọng thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ Tiếng Anh bậc 3/6 (B1) như sau:

Đối tượng dự thi: Học viên cao học tại các Trường Đại học thành viên của Đại học Huế

Ngày thi: 17/01/2021

Thời gian ôn tập: 14-16/01/2021

Địa điểm ôn tập và thi: Khoa Quốc tế, Đại học Huế, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế

Lệ phí thi: 1.200.000 VNĐ

Học phí ôn thi: 3.700.000 VNĐ

Hồ sơ dự thi gồm có:

- Đơn xin đăng ký dự thi (Theo mẫu)

- 03 ảnh 3 x 4

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (Có công chứng)

- Bản sao thẻ học viên cao học (có công chứng) hoặc giấy xác nhận học viên cao học của Cơ sở đào tạo

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng I.6, Tầng 1, Khoa Quốc tế, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế

Số điện thoại: .02343.848561, Email: [email protected]

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 10/01/2021